Jak wygląda działalność firm TSL?

Transport jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu, mającą bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy krajów na całym świecie. Dobrze rozwinięta sieć transportowa danego kraju pozwala na rozwój przemysłowy kraju zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że sam transport to nie wszystko. Aby jego proces przebiegał zgodnie z planem i bez przestojów, ktoś musi nim dyrygować. Skrót TSL jest zwykle nierozpoznawalny poza branżą transportowo-spedycyjną. Jednakże to firmy TSL stanowią o sile transportu. Jak wygląda działalność firm TSL i czym zajmują się ich poszczególne działy?

W planach siła

Aby transport towarów miał szansę powodzenia, za jego organizacją musi stać odpowiednio stworzony plan. Za jego stworzenie odpowiada dział logistyczny. Do podstawowych obowiązków logistyka należy stworzenie płynnie działającej ścieżki przewozu, a więc takie zaplanowanie działań spedycji i transportu, by przesyłane towary dotarły na miejsce szybko i bez generowania strat czasowych i finansowych. Logiczne rozplanowanie sił to również zadanie działu logistyki – towary mają być transportowane tak, by ich przewóz był jak najbardziej opłacalny, a przyjmowane zlecenia muszą generować zyski, a nie straty. Warto przy tym nadmienić, że to właśnie do działu logistyki należy decyzja o podjęciu danego zlecenia oraz bezpośredni kontakt z klientami. Można więc stwierdzić, że logistyka to umysłowy element firm TSL.

Bardzo ważnym elementem przy prowadzeniu działalności firmy jest księgowość firm transportowych, w tym w szczególności analiza dokumentacji kadrowo-płacowej.

orange logistics

Przygotowanie do wysyłki

Plan transportu został stworzony. Wiadomo już, że dane zlecenie zostało przyjęte, a jego transport zorganizowany w najbardziej logiczny sposób. Czas jednak na faktycznie przyjęcie towaru, a więc jego odbiór od nadawcy i dostarczenie do odbiorcy. Organizacją tego elementu przewozu zajmuje się dział spedycji. Spedytorzy odpowiedzialni są przede wszystkim za planowanie technicznej strony przewozu towarów, a więc między innymi za zabezpieczenie ich podczas transportu, zapewnienie ubezpieczenia towaru, organizację odpowiedniej floty czy przygotowanie dokumentów przewozowych. Spedytor jest też w pewien sposób dyspozytorem, do którego należy oddelegowanie konkretnych środków transportu do klienta, odbiór przesyłek oraz przekierowywanie ich do nadawcy. Powracając do metaforycznego przedstawiania roli danych działów, spedycja jest dla firmy TSL elementem pozwalającym na połączenie nadawcy z odbiorcą.

Transport fizyczny

Ostatnim, jednak nie mniej ważnym ogniwem działalności firm TSL jest sam transport, a więc fizyczne przemieszczanie towarów pomiędzy nadawcą, a odbiorcą. Możliwości transportowe od lat nie są ograniczone wyłącznie do transportu samochodowego. Dziś we flotach znaczących firm TSL znajdziemy również transport powietrzny, wodny i kolejowy. Niemniej jednak to samochody są głównym środkiem lokomocji umożliwiającym dostarczanie towarów na arenie międzynarodowej w sposób szybki i efektywny. Działalność transportu jest, o czym zostało wspomniane na początku, uzależniona od pozostałych elementów firmy, a więc zarówno od spedycji, jak i logistyki. Lekceważenie istoty któregokolwiek z członów TSL mogłoby wiązać się z ogromnymi stratami, dlatego też wszyscy dobrze prosperujący przedstawiciele branży stawiają na nieustanny rozwój we wszystkich dziedzinach działalności.

TSL jest niewątpliwie przyszłościową gałęzią przemysłu, która dzięki globalizacji odgrywa dziś ogromną rolę w rozwoju gospodarki wszystkich krajów świata. Wybór odpowiedniej firmy TSL może w dużej mierze zaważyć o sukcesie lub porażce większości firm, które w nawet niewielkim stopniu polegają na fizycznym przekazywaniu towarów do klientów. Dobrym pomysłem jest więc sprawdzenie opinii na ich temat. Możemy np. w tym celu wykorzystać portal Opinia-Spedycje.pl, który zajmuje się gromadzeniem informacji oraz ocen na temat firm TSL.