Jaką karę można otrzymać za przeładowanie pojazdu podczas transportu?

Od stycznia 2022 roku przeładowanie pojazdu podczas transportu może mieć jeszcze bardziej poważne konsekwencje. Kto będzie musiał się z nimi zmierzyć? Jakich kar za przeciążenie samochodu możemy się spodziewać? Sprawdź.

Kiedy mamy do czynienia z przeładowaniem pojazdu?

Przeładowanie pojazdu podczas transportu negatywnie wpływa na jego stan techniczny, a także kondycję infrastruktury drogowej i bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu. Kiedy mamy z nim do czynienia? Następuje ono zawsze wtedy, kiedy przekraczamy dopuszczalną masę całkowitą (dmc) lub dopuszczalny nacisk na osie, szczególnie jeśli rzeczywista masa jest większa od tej określonej w dowodzie rejestracyjnym. Przeciążonym pojazdem mogą być również pojazdy nienormatywne, które co prawda mieszczą się w określonych prawem limitach, ale poruszają się po drodze o nośności mniejszej niż jej parametry wagowe.

Warto pamiętać, że na skutek przeładowania często pojawiają się też problemy z niewłaściwym zabezpieczeniem lub rozmieszczeniem ładunku, za które może zostać wymierzona kolejna grzywna.

Kto nakłada kary za przeładowanie pojazdu?

Przeładowanie pojazdu to powszechny problem, który może zostać ujawniony podczas kontroli ITD lub funkcjonariuszy policji, a także przez Służby Celne, Straż Graniczną oraz samego zarządcę drogi. Inspekcja Transportu Drogowego koncentruje się przede wszystkim na zwiększaniu bezpieczeństwa, poprawie konkurencji i ochronie infrastruktury drogowej. Właśnie dlatego jednym z głównych zadań inspektorów jest ważenie samochodów poruszających się na drogach publicznych. Wszystkie informacje o ich masie całkowitej, nacisku na każdą oś, długości, wysokości i szerokości można uzyskać przy użyciu specjalnych urządzeń pomiarowych. Po stwierdzeniu nieprawidłowości ITD wydaje decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej. Co nam grozi za naruszenie przepisów w tym zakresie?

Jaka kara za przeładowanie pojazdu?

Kary za przeładowanie pojazdu do niedawna były stosunkowo łagodne. Od stycznia 2022 roku kierowca może jednak zapłacić nawet 3 tysiące złotych. Dla porównania jeszcze rok temu za to samo przewinienie groził mandat w wysokości od 20 do 500 złotych. Podstawą prawną do jego wystawienia jest art. 97 Kodeksu wykroczeń w zw. z art. 61 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Konsekwencje czekają również przewoźnika. Nowy taryfikator zawarty w załączniku nr 3 ustawy o transporcie drogowym przewiduje konkretne sankcje finansowe dla wszystkich firm transportowych, które przekroczyły określone prawem wymiary i masę pojazdów. Kara zależy od stopnia, w jakim naruszyliśmy przepisy. W przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 12 t może ona wynosić:

  • mniej niż 5% – 500 zł.;
  • co najmniej 5% i mniej niż 15% – 1000 zł.;
  • co najmniej 15% i mniej niż 25% – 2000 zł.;
  • co najmniej 25% – 5000 zł.

Od 1000 do nawet 10 000 złotych zapłacimy za udział w przewozie drogowym przeładowanych pojazdów o dmc do 12 t. Osobną kategorię stanowią natomiast pojazdy dopuszczone do przewozu międzynarodowego, których masa może wynosić powyżej 2,5 t do 3,5 t. Mandaty wynoszą wówczas od 500 do 2000 złotych. 

Kto odpowiada za przeciążony pojazd?

Grzywna wymierzona w formie mandatu to nie jedyne konsekwencje, jakie poniesiemy za przeładowanie pojazdu podczas transportu. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników ruchu drogowego będą m.in. potencjalna utrata sterowności, wydłużenie drogi hamowania lub nieprzewidywalne działanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych auta. Właśnie dlatego inspektorzy mogą podjąć inne działania, takie jak zatrzymanie dowodu rejestracyjnego do czasu, aż dopasujemy rzeczywistą masę pojazdu do obowiązujących norm. Jeśli okaże się to niemożliwe, bus o dmc do 3,5 t może być odholowany na parking na koszt jego właściciela.

tir

Kogo spotkają następstwa za przeładowanie pojazdu podczas transportu? Co do zasady adresatem decyzji administracyjnej jest firma transportowa lub przedsiębiorca, który wykonuje przewóz na potrzeby własne. Odpowiedzialność w przypadku kontroli Inspekcji Transportu Drogowego może jednak ponieść nie tylko przewoźnik, ale również kierowca, załadowca lub spedytor. Postępowanie wobec wszystkich innych podmiotów uczestniczących w transporcie można jednak rozpocząć tylko wtedy, kiedy jednoznacznie wykażemy, że:

  • przyczynili się do naruszenia aktualnych przepisów;
  • wiedzieli, że pojazd będzie przeładowany i wyrazili na to zgodę.

Zastanawiasz się, w jaki sposób uwolnić się od odpowiedzialności za przeładowanie pojazdu podczas transportu? Ambasador Polskiego Transportu zapewnia pomoc i wsparcie dla firm transportowych w każdym przypadku, czy to podczas postępowania administracyjnego lub kontroli ITD, czy przy optymalizowaniu działań przedsiębiorstwa.